Hệ thống kích thích I<20A

Hệ thống kích thích I<20A

0 VND
Số lượng
Thông tin tóm tắt sản phẩm

Đây là hệ thống dùng cho các ứng dụng mà dòng điện kích từ nhỏ hơn 20A. Hệ thống này áp dụng công nghệ chỉnh lưu dòng một chiều bằng IGBT.

Đây là hệ thống dùng cho các ứng dụng mà dòng điện kích từ nhỏ hơn 20A. Hệ thống này áp dụng công nghệ chỉnh lưu dòng một chiều bằng IGBT.

Calendar

Sản phẩm tiêu biểu

Thiết bị đo mức kiểu RadaThiết bị đo lưu lượngTủ điện phân phốiHệ thống kích thích tĩnh - AVRHệ thống lọc bụi tĩnh điện - ESPHỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh 1

Nguyễn Duy Thủy

Mobile: 0904803389

Mail: thuy.nguyenduy@dp-engineering.com.vn


Kinh doanh 2

Nguyễn Hùng Cường

Mobile: 0912556568

Mail: cuong.nguyenhung@dp-engineering.com.vn

Đối tác
Video
Mô hình tự động hóa .......
Quảng cáo