Memograph

Memograph

0 VND
Số lượng
Thông tin tóm tắt sản phẩm

Features: Visual Data-Manager with universal use of analog and digital signals, visualises, analyses and stores. Various forms of interfaces, PROFIBUS® DP and Ethernet connection. Application packages. Analog inputs: 8 or 16 Digital inputs: up to 37 Relays: up to 18

Features: Visual Data-Manager with universal use of analog and digital signals, visualises, analyses and stores. Various forms of interfaces, PROFIBUS® DP and Ethernet connection.

Application packages.

Analog inputs: 8 or 16

Digital inputs: up to 37

Relays: up to 18

Calendar

Sản phẩm tiêu biểu

Thiết bị đo mức kiểu RadaThiết bị đo lưu lượngTủ điện phân phốiHệ thống kích thích tĩnh - AVRHệ thống lọc bụi tĩnh điện - ESPHỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh 1

Nguyễn Duy Thủy

Mobile: 0904803389

Mail: thuy.nguyenduy@dp-engineering.com.vn


Kinh doanh 2

Nguyễn Hùng Cường

Mobile: 0912556568

Mail: cuong.nguyenhung@dp-engineering.com.vn

Đối tác
Video
Mô hình tự động hóa .......
Quảng cáo