Lưu lượng kế điện từ - Proline Promag

Lưu lượng kế điện từ - Proline Promag

0 VND
Số lượng
Thông tin tóm tắt sản phẩm

Là giải pháp dùng cho các chất lỏng có độ dẫn điện > 1µS, nguyên lý đo điện từ không bị ảnh hưởng bởi áp suất, tỉ trọng, nhiệt độ và độ nhớt. Ngoài ra một số loại lưu lượng kế điện từ được sử dụng đo các chất lỏng có chu

Là giải pháp dùng cho các chất lỏng có độ dẫn điện > 1µS, nguyên lý đo điện từ không bị ảnh hưởng bởi áp suất, tỉ trọng, nhiệt độ và độ nhớt. Ngoài ra một số loại lưu lượng kế điện từ được sử dụng đo các chất lỏng có chứa chất rắn.
Đường kính : 2 … 2000 mm , Độ chính xác : 0.2 % hoặc 0.5%

Calendar

Sản phẩm tiêu biểu

Thiết bị đo mức kiểu RadaThiết bị đo lưu lượngTủ điện phân phốiHệ thống kích thích tĩnh - AVRHệ thống lọc bụi tĩnh điện - ESPHỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh 1

Nguyễn Duy Thủy

Mobile: 0904803389

Mail: thuy.nguyenduy@dp-engineering.com.vn


Kinh doanh 2

Nguyễn Hùng Cường

Mobile: 0912556568

Mail: cuong.nguyenhung@dp-engineering.com.vn

Đối tác
Video
Mô hình tự động hóa .......
Quảng cáo