Đo mức kiểu Radar

Đo mức kiểu Radar

0 VND
Số lượng
Thông tin tóm tắt sản phẩm

Sử dụng đo mức chất lỏng hay chất rắn liên tục mà không tiếp xúc. Áp suất làm việc tối đa 40bar và nhiệt độ làm việc -60 oC … 200 oC. Độ chính xác 1mm...10mm.

Sử dụng đo mức chất lỏng hay chất rắn liên tục mà không tiếp xúc. Áp suất làm việc tối đa 40bar và nhiệt độ làm việc -60 oC … 200 oC. Độ chính xác 1mm...10mm.

Calendar

Sản phẩm tiêu biểu

Thiết bị đo mức kiểu RadaThiết bị đo lưu lượngTủ điện phân phốiHệ thống kích thích tĩnh - AVRHệ thống lọc bụi tĩnh điện - ESPHỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh 1

Nguyễn Duy Thủy

Mobile: 0904803389

Mail: thuy.nguyenduy@dp-engineering.com.vn


Kinh doanh 2

Nguyễn Hùng Cường

Mobile: 0912556568

Mail: cuong.nguyenhung@dp-engineering.com.vn

Đối tác
Video
Mô hình tự động hóa .......
Quảng cáo