Hệ thống kích thích I > 40A

Hệ thống kích thích I > 40A

0 VND
Số lượng
Thông tin tóm tắt sản phẩm

Hệ thống kích thích với dòng điện kích thích lớn hơn 40A

Đây là hệ thống kích thích với bộ vi xử lý 64 bít, có thể dùng cho tất cả các máy kích từ với dòng kích từ từ nhỏ tới lớn.

Calendar

Sản phẩm tiêu biểu

Thiết bị đo mức kiểu RadaThiết bị đo lưu lượngTủ điện phân phốiHệ thống kích thích tĩnh - AVRHệ thống lọc bụi tĩnh điện - ESPHỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh 1

Nguyễn Duy Thủy

Mobile: 0904803389

Mail: thuy.nguyenduy@dp-engineering.com.vn


Kinh doanh 2

Nguyễn Hùng Cường

Mobile: 0912556568

Mail: cuong.nguyenhung@dp-engineering.com.vn

Đối tác
Video
Mô hình tự động hóa .......
Quảng cáo