Tủ trung thế

Các dạng tủ trung thế: Tủ trung thế trong các trạm điện của điện lực thường sử dụng 2 loại chính là:

1. Tủ lắp đặt cố định ( Fix ): Là loại tủ mà máy cắt chính được lắp đặt cố định vào khung giá đỡ của thủ và nó không thay đổi trong cả quá trình hoạt động của hệ thống, kể cả khi vận hành, sửa chữa, thí nghiệm,…. Khi muốn thay thế máy cắt chính trong tủ phải thực hiện cắt điện toàn bộ hệ thống thanh cái để sửa chữa.

2. Tủ lắp đặt dạng kéo ra được ( Withdrawable ): Là loại tủ mà máy cắt chính được lắp đặt trên khung giá đỡ, nó được liên kết với phần cố định bằng các bánh xe được gắn liền với máy cắt và các giắc cắm. Khi máy cắt bị hỏng hoặc muốn bảo dưỡng, kiểm tra có thể không cần cắt hệ thống thanh cái của hệ thống mà vẫn có thể kéo ra thay thế, kiểm tra độc lập mà không làm ảnh hưởng đến hệ thống chung.

Calendar

Sản phẩm tiêu biểu

Thiết bị đo mức kiểu RadaThiết bị đo lưu lượngTủ điện phân phốiHệ thống kích thích tĩnh - AVRHệ thống lọc bụi tĩnh điện - ESPHỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh 1

Nguyễn Duy Thủy

Mobile: 0904803389

Mail: thuy.nguyenduy@dp-engineering.com.vn


Kinh doanh 2

Nguyễn Hùng Cường

Mobile: 0912556568

Mail: cuong.nguyenhung@dp-engineering.com.vn

Đối tác
Video
Mô hình tự động hóa .......
Quảng cáo